Data og IT-tenester

Med solid kompetanse og fleire års erfaring frå IT-verda, legg me vekt på effektivitet, kompetanse og service. Målet er å verta ein leiande leverandør av generell dataservice ved bruk av fjernhjelpstenester / leverandør av websider i Joomla til bedrifter, organisasjonar og privatkundar rundtom i landet.