Tenester

Windows 10 / 8 / 7
Ubuntu GNU/Linux

 

Dei fleste Tysnesingar har i dag ei rask internett kopling som fiber frå Tysnes Breiband. Eventuelle problem kan difor ofte løysast med fjernhjelp.

  generelt
  • gjennomgang av infrastruktur / system
  • virus / spionvare sjekk / fjerning
  • backup / automatisk backup
  • ordne alle problem / småfeil
  • overføring av media / bilete / video til CD / DVD
  • vedlikehald

  installere / oppgradere / fjerne
  • operativsystem / os
  • disk / partisjonering
  • maskinvare
  • programvare / konfigurasjon
  • drivarar
  • komplett datamaskin + evt montering

  nettverk
  • oppkopling / drift / overvaking
  • oppsett og konfigurasjon
  • trådlaust nettverk/lokalt
  • routing / kryptering
  • vedlikehald

  internett
  • epost / backup / oppsett
  • sikkerhet
  • p2p (bit torrent etc)

  system
  • henta tilbake tapt viktig / personleg / sensitiv data
  • kryptering av viktig / personleg / sensitiv data
  • backup av viktig / personleg / sensitiv data
  • eraser / sikker sletting av sensitiv data
  • windows-modifisering for betre ytelse
  • adgangskontroll for admin / foreldre
  • vedlikehald

  sikkerhetsløysing
  • brannmur
  • antivirus
  • anti spionvare
  • vedlikehald av register

Data Tysnes Datahjelp Tysnes Webdesign Data Sunnhordland Datafirma Tysnes Datafirma Tysnes Dataservice Hjelp med Data Nettbutikk Webhosting Webhotell